My Way

Hoe kom ik tot mijn kunstuitingen?

In de jaren dat je op de academie zit, wordt je een werkproces aangeleerd, waar je zelf mee aan de slag moet. Er worden je allerlei zaken aangereikt en je moet vooral ook zelf heel veel uitzoeken.

Zo ontwikkel je je eigen “handschrift”. Hoe doe je dat? Want daar draait het natuurlijk hier om: Breng tot uitdrukking, hoe jij een kunstwerk tot stand brengt.

Ik werk meestal vanuit een thema. Als ik een keuze gemaakt heb hiervoor, dan begint het proces al te werken. Je gaat van alles opzoeken, lezen, uitdiepen, onderzoeken en verzamelen. Boeken, Internet, materiaalstaaltjes verzamelen enz enz. Dan gaat het thema “leven” voor mij. Vervolgens ga ik hieruit aspecten kiezen die me opvallen (details, onderdelen, structuren, materialen, vormen, kleuren…….)
Hoe meer ik hier mee bezig ben, lijkt het wel of heel de wereld rondom dit thema draait.

U herkent dit misschien wel: Als u of uw partner zwanger is, dan lijkt het of iedereen zwanger is. Of: Je hebt net een nieuwe auto gekocht en je ziet ineens overal van deze auto’s rijden.

Nu zo is dat ook bij mij. Alles lijkt rondom het thema te draaien en heeft er een verbinding mee. Omdat ik er dan zo mee bezig ben ontstaan er ideeën, vormen en beelden in mijn hoofd. De beste ideeën heb ik net voordat ik in slaap val. Dan overdenk ik de dag en wat me allemaal bezig houdt. Op mijn nachtkastje ligt altijd een stuk papier en een potlood om die ideeën te vereeuwigen. Deze gedachtes leg ik vast op papier. Alles wat ik maar tegenkom “sla” ik op. Als ik zo een tijdje “materialen” verzameld heb, dan maak ik schetsen van de eerder ontstane ideeën. Alleen deze worden veel verder uitgewerkt. De vormen, verhoudingen, compositie, kleuren, materialen zijn dan allemaal duidelijk geworden en komen dan samen in een beeld. Aan de hand van deze schets ga ik mijn atelier in en ga ik met de uitvoering beginnen van het kunstwerk.

Dit geldt voor mijn ruimtelijk werk. Bij mijn fotografisch werk is het voorbereidende werk hetzelfde. Alleen de uitvoering is anders. Ik ga op pad met mijn camera (die ik bijna altijd bij me heb) en ga ik foto’s maken, die binnen mijn thema passen. Ik maak veel foto’s. Tot slot komt hier een selectie uit, die ik laat afdrukken.

Bij fotografie (2 dimensionaal) komen heel andere zaken om de hoek kijken dan bij ruimtelijk werk (3 dimensionaal). Door de verdieping in mijn thema en op grond van mijn eigen (visuele) ervaringen, besluit ik om een bepaald onderwerp/voorwerp te fotograferen. Bij het maken van een foto probeer ik een detail te bevriezen. In de foto probeer ik het licht te vangen en zo vorm te geven met licht, om zo tot abstracte formaties te komen.

Door vreemde camerastandpunten in te nemen, geef ik vorm aan een nieuw beeld.

De herkenbaarheid wordt bemoeilijkt door de vreemde en vervreemdende composities. Zo kom ik tot een vervlakking en dat het bijna een abstract karakter krijgt. Door te spelen met licht, schaduwwerking, structuur, compositie, kleur, verhoudingen en nog vele andere aspecten (die ik door mijn opleiding en jaren lange ervaringen opgedaan heb), geef ik vorm aan mijn creativiteit. Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen hoe ik hier mee om ga.

%d bloggers liken dit: